Delphin Pool

Delphin-pool-m-splash

Ta hand om ditt poolvatten

Det finns inte mycket som kan överglänsa din pool, förutsatt att vattnet håller en högklassig nivå. Delphin Pool produkter hjälper dig att alltid ha ett kristallklart fräscht vatten.

För att underlätta för våra kunder är produkterna indelade i olika kategorier.

Det är viktigt att aldrig blanda produkterna innan de tillsatts i poolen eftersom en del kemikalier reagerar kraftigt med varandra. Utblandade i vattnet fungerar de bra tillsammans.

Vill du veta mer kan du läsa mer i Delphin pool skötselguide. Du är också alltid välkommen att höra av dig till oss.

Poolskötsel

Reglera pH-värde

Idealiskt pH-värde är grunden för ett bra poolvatten. Ett felaktigt pH-värde gör att desinficeringsprodukterna fungerar sämre, eller inte alls. Det kan dessutom göra vattnet aggressivt, så att det blir obehagligt eller farligt att bada och även påverka poolens komponenter negativt.

DELPHIN pH-Minus Granulat
Om pH-värdet är över 7,4 ska man sänka värdet med Delphin pH-minus till rekommenderade värden mellan 7,0  - 7,4.

DELPHIN pH-Plus Granulat
Om ph-värdet är under 7,0 behöver man höja det med Delphin pH-plus så att det ligger mellan 7,0 - 7,4.

DELPHIN Alka up
Om pH-värdet varierar mycket är troligtvis alkaniteten för låg. Höjer alkanitet stabiliserar vattnets pH-värde.

Desinfektion

Poolen vatten ska vara rent  både för att det ser mycket mer inbjudande och fräscht ut, men också för att du ska må bra av att bada i det. Med rent menas hygieniskt rent, kristallklart, luktfritt och fritt från bakterier och mikroorganismer.

Detta uppnås genom att använda oxidationsmedel såsom klor, aktivt syre eller brom.

Tänk också på att alltid duscha och tvätta dig innan du hoppar i poolen.

Klor är det vanligaste desinfektionsmedlet. Det finns flera olika typer av klor som har lite olika effekter och påverkar på olika sätt. För bra poolvård behöver du både långtidklorera och chockklorera ditt poolvatten. Långtidsklorering innebär kontinuerlig klorering av poolvattnet, så att vattnet alltid har ett idealiskt klorvärde som är mellan 1,0 -1,5 mg/l (ppm). Långtidsklorering kan göras veckovis eller dagligen, beroendr på vilket du själv föredrar. Hur mycket klor som behövs beror på mängden vatten, vattentemperatur, vädret och badbelastningen, dvs hur många som badar och hur ofta.

Chockklorering innebär att man tillfälligt gör en extra kraftig dosering med klor. Detta gör man när man öppnar och startar igång sin pool på våren och när långtidskloreringen inte räcker till. Det kan exempelvis vara vid bärmeböljor, hög badbelastning, kraftiga regn och ibland annars också.

Hög klor koncentration gör poolen ren, alger och bakterier försvinner och metaller som järn, mangan och koppar oxiderar. Vid en chockklorering frigörs också bundet klor från poolvattnet.

Efter en chockklorering kan klorvärdet tillfälligt bli så högt att det tar några dagar innan du kan läsa av värdet på ett test igen.

Produkter att välja mellan för desinficering med klor

DELPHIN Chockklor Granulat
Snabblösande oorganiskt klorgranulat med ca 70 % aktivt klor.

DELPHIN QuickTab 20g
20 gram snabblösande organiska klortabletter med ca 56% aktivt klor. Stabiliserat, pH-neutralt och utan kalk.

DELPHIN Quickklor Granulat
Snabblösande organiskt klorgranulat med ca 56% aktivt klor. Stabiliserat, pH-neutralt och utan kalk.

DELPHIN Tritab 200g
200 gram klortablett som löser sig långsamt med 90 % aktivt klor. pH-neutralt och utan kalk. Enkelt att dosera, läggs i bräddavloppet eller en doseringsflottör.

DELPHIN MultiTab 200g
200 gram klortablett som löser sig långsamt, med 87 % aktivt klor, algmedel och flockningsmedel.  pH-neutralt och utan kalk. Enkelt att dosera, läggs i bräddavloppet eller en doseringsflottör.

DELPHIN Multitab 20g
20 gram klortablett som löser sig långsamt, med 87 % aktivt klor, algmedel och flockningsmedel.  pH-neutralt och utan kalk. Enkelt att dosera, läggs i bräddavloppet eller en doseringsflottör.

DELPHIN MultiChock 250g
En effektiv klortablett med fem funktioner. Chockklorering, långtidsklorering, pH-stabilisering, flockning och algförebyggning.

Klorfria alternativ

DELPHIN BromTab 20g
20 gram bromtablett som löser sig långsamt. Enkel att dosera, läggs i en doseringsflottör för bromtabs.

DELPHIN Oxi Granulat
Snabblösande klorfritt desinfektionsmedel , används tillsammans med DELPHIN Algfix Special.

DELPHIN BluestarTab 200g
Aktivt syre och algmedel kombinerat i en tablett. Enkel att dosera, läggs i en doseringsflottör

Algmedel

Förebygger uppkomst av alger.

DELPHIN Algfix Special
Motverkar algtillväxt. Flytande, klorfritt, pH-neutralt och skummar inte.

DELPHIN Algfix Standard
Motverkar algtillväxt. Flytande, klorfritt, pH-neutralt och svagt skummande.

DELPHIN Vinterfit
Används inför vinterstängning av poolen. Hindrar kalkutfällning och algtillväxt under vinterhalvåret.

Flockning

Specialprodukt för bekämpning av grumligt vatten. Använd till pooler med sandfilter. Passar sämre med pooler med patronfilter eftersom dessa sätts igen.

DELPHIN Flockfix Flytande
Flytande specialprodukt för bekämpning av grumligt vatten. Förbättrar sandfiltrets kapacitet.

DELPHIN Flockfix patron
Fast specialprodukt för bekämpning av grumligt vatten. Förbättrar sandfiltrets kapacitet.

Rengöring

DELPHIN Poolrent (Sur)
Gelé för grundrengöring och underhåll av bassängens väggar och övriga ytor. Speciellt bra för rengöring av bruna missfärgningar och avlagringar.

DELPHIN Cleaner Gel (Alkatisk)
Gelé för grundrengöring och underhåll av bassängens väggar och övriga ytor. Passar speciellt bra för den smutskant, fettiga och oljiga ränder som kan bli vid vattenlinjen. Använd en mjuk borste eller kantrengöringssvamp som inte skadar linern.

DELPHIN FilterCleaner
Tar bort kalk, organiska partiklar, oljerester och andra orenheter som har samlats i filtret. Ökar filtrets genomströmning och förlänger tiden mellan varje rengöring. Därmed förbättras vattnets kvalité genom filtrets ökade effektivitet.

Specialprodukter

DELPHIN MetalMagic
Avlägsnar järn, koppar, kalcium och andra metaller från bassängvattnet och från poolens botten och väggar utan att bassängen måste tömmas. Sänker den totala hårdheten i vattnet.

DELPHIN Antiklor
Bryter ner och avlägsnar överskottsklor ur vattnet.

DELPHIN KlorStabil
Stabiliserar oorganiskt klor i vattnet. Används med Chockklor granulat.